Simona Hrabánková

2. 2. 1983
herečka, catering

simona@divadlocernypetr.cz

Byla jsem počata 9 měsíců před 2. únorem roku 1983 (přesně na Dětský den). Ze školních let si toho moc nevybavuji, protože jsem byla stále za dveřmi a své spolužáky poznám pouze po hlase, neboť jsem neustále klečela na hrachu čelem ke zdi. Právě proto mě stále volili předsedkyní třídy. V roce 2006 mě oslovilo úchvatné vystoupení Černého Petra a neodolala jsem…