Dárky pro nemocnici

V neděli 20. 4. jsme po domluvě s doktorem Kubokem navštívili Kliniku popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady a předali několik dárků, které jsme pořídili z výtěžku z akce „10 let s Černým Petrem“. Překvapilo nás, že přestože klinika není nikterak podporovaná státem, je dobře vybavená a my jsme rádi, že jsme nebyli jediní, kteří aspoň trošku pomohli tam, kde je to potřeba.

-->